Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
REKLAMA

KSIĄŻKI

Badania penetracyjne. Repetytorium

Badania penetracyjne. Repetytorium Autor: Borowiecka-Wilczyńska Alicja
Data wydania: 2007
Oprawa: miękka
Ilość stron: 146
Wydawnictwo: BIURO GAMMA
ISBN:

Spis treści

Od Wydawcy 9

1. WPROWADZENIE 11

2. TERMINOLOGIA 13

3. Zakres stosowania badania penetracyjnego
3.1 Zasada badania penetracyjnego 18
3.2 Zastosowanie badań penetracyjnych 19
3.2.1 w procesie produkcyjnym 19
3.2.2 w eksploatacji 20
3.2.3 w różnych gałęziach przemysłu 20

4. Klasyfikacja materiałów penetracyjnych
4.1 Podział materiałów penetracyjnych według normy PN-EN 571-1 22
4.2 Podział materiałów penetracyjnych według normy AMS 2644/ASTME1417-2005 23
4.3 Schematy przebiegu procesów penetracyjnych 25

5. Materiały penetracyjne
5.1. Penetrant 32
5.1.1 Zasada działania penetranta 32
5.1.2 Własności fizyko - chemiczne pcnetranlów 33
5.1.3 Barwniki penetranta 39
5.1.4 Rodzaje pcnelrantów 40
5.2 Zmywacze nadmiaru penetranta 44
5.2.1 Emulgatory hydrofilowe 44
5.2.2 Emulgatory liofilowe 45
5.3 Wywoływacze 47
5.3.1 Mechanizm wywoływania 47
5.3.2 Wywoływacze suche /proszkowe/- postać a 50
5.3.3 Wywoływacze mokre, tworzące zawiesinę w wodzie -postać b 51
5.3.4 Wywoływacze mokre, rozpuszczalne w wodzie - postać c 52
5.3.5 Wywoływacze w postaci zawiesiny rozpuszczalnikowej (mokre niewodne) - postać d 53
5.3.6 Wywoływacze w postaci błonki plastycznej - postać e 55

6. Wielkości wykrywanych nieciągłości
6.1 Przykłady nieciągłości 58

7. Specjalne środki bezpieczeństwa przy pracy z materiałami penetracyjnymi
7.1 Informacje ogólne 60
7.2 Środki ostrożności oraz metody pierwszej pomocy 61
7.3 Oznakowanie materiałów penetracyjnych 63
7.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy badaniu penetracyjnym 64

8. Wybór systemu penetracyjnego
8.1 Ogólnie 65
8.2 Wybór materiałów penetracyjnych 65
8.3 Przykłady zastosowań różnych systemów penetracyjnych oraz metod nanoszenia penetranta dla różnych warunków badania i różnych obiektów 67
8.4 Ograniczenia dla materiałów i procesów 68
8.5 Wybór sprzętu do badania penetracyjnego 71
8.5.1 Sprzęt stacjonarny 71
8.5.2 Sprzęt przenośny 72
8.6 Podstawowe wyposażenie stanowisk do badań PT 73
8.6.1 Stanowisko do przygotowania powierzchni części przed badaniem PT 73
8.6.2 Stanowisko do nakładania penetranta 73
8.6.3 Stanowisko do mycia (płukania) 74
8.6.4 Stanowisko do emulgowania 74
8.6.5 Stanowisko do suszenia 74
8.6.6 Stanowisko do nakładania wywoływaczy 75
8.6.7 Kabina do badań 75
8.6.8 Oświetlenie 76
8.6.9 Oczyszczanie ścieków 77

9. Technologia wykonania badania penetracyjnego
9.1 Normy i dokumentacja technologiczna do kontroli PT, materiałów penetracyjnych i sprzętu 80
9.1.1 Normy 81
9.1.2 Dokumentacja technologiczna: warunki techniczne/specyfikacje,instrukcje technologiczne, instrukcje na badania /karty instrukcyjne, kryteria odbiorcze 83
9.2 Przygotowanie powierzchni /czyszczenie/ przed badaniem PT 85
9.2.1 Metody czyszczenia 85
9.2.2 Przykłady zastosowania różnych metod czyszczenia dla usunięcia niektórych zanieczyszczeń 86
9.3 Nakładanie penetranta 87
9.4 Usuwanie nadmiaru penetranta 89
9.4.1 Zmywanie wodą 89
9.4.2 Zmywanie rozpuszczalnikiem 90
9.4.3 Zmywanie emulgatorami 90
9.5 Suszenie 91
9.6 Wywoływanie 95
9.6.1 Wywoływacz suchy - postać a 96
9.6.2 Wywoływacz mokry na bazie rozpuszczalnika - postać d 96
9.6.3 Wywoływacz mokry na bazie wody - postać b lub c 97
9.7 Wskazania po badaniach penetracyjnych 100
9.7.1 Kontrola po badaniu PT /ocena wskazań / 100
9.7.2 Czynniki mające wpływ na wskazania 101
9.7.3 Przyczyny „niepowodzenia" badania penetracyjnego 102
9.7.4 Interpretacja wskazań 104
9.7.5 Wskazania problematyczne 107
9.7.6 Usuwanie nieciągłości 107
9.7.7 Rejestracja wskazań 108
9.7.8 Trwałość wskazań 109
9.7.9 Protokół 109
9.7.10 Czyszczenie po procesie (czyszczenie końcowe) 110

10. Przykłady nieciągłości możliwych do wykrywania metodą penetracyjną
10.1 Informacje ogólne 114
10.2 Nieciągłości powstałe podczas odlewania I 14
10.3 Nieciągłości powstałe podczas walcowania i kucia 118
10.4 Nieciągłości powstałe podczas spawania 119
10.5 Inne nieciągłości 122
10.6 Nieciągłości eksploatacyjne 122
10.7 Przyczyny powstawania nieciągłości 126
11. Kontrola własności materiałów Penetracyjnych
11.1 Wymagania ogólne 132
11.2 Badanie zdolności systemu penetracyjnego 133
11.2.1 Próbka kontrolna typu 1 wg EN ISO 3452-3 134
11.2.2 Próbka kontrolna typu 2 wg PN-EN ISO 3452-3 135 li.2.3 Próbka wzorcowa według ASME-CODE, Section V, rozdział 6 135
1! .2.4 Płytki Runchcck Plaąue 136
11.2.5 Próbka kontrolna PSM-5 wg Pratt & Whitney Aircraft TAM 146040 137
11.2.6 Próbki odniesienia z naturalnymi wadami 138
11.2.7 Czyszczenie próbek po zastosowaniu 138
11.3 Kontrola parametrów procesu 139
11.3.1 Niezawodność części i rzetelność badania 140
11.3.2 Przykłady badań zgodności dla materiałów penelracyjnych będących w użyciu 142

12. Literatura 144
13. Odpowiedzi na pytania 146

Badania penetracyjne. Repetytorium

Brak Komentarzy na temat tej książki

REKLAMA
Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.
Copyright © 2003 - 2021