Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
REKLAMA

KSIĄŻKI

Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej PNPS nr 596

Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej PNPS nr 596 Autor: Baranowska Jolanta
Data wydania: 2007
Oprawa: miękka
Ilość stron: 134
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
ISBN:

W pracy przedstawiono kompleksową analizę zjawisk zachodzących podczas niskotemperaturowego (< 500°C) azotowania gazowego ze wstępnym rozpylaniem jonowym. Pierwsza część pracy obejmuje analizę stanu zagadnienia i przedstawia istniejące hipotezy dotyczące budowy i wzrostu warstw azotowanych zawierających fazę yN. Istniejące w literaturze modele oparte przede wszystkim na badaniach procesów azotowania jonowego, podane zostały krytycznej analizie opartej na wynikach badań własnych dotyczących obróbki gazowej. Pozwoliło to na sformułowanie celu pracy i opracowanie planu badań przedstawionego w rozdziale 3.

W rozdziale 4. omówiono metodykę badań obejmującą badanie wpływu parametrów wstępnego rozpylania jonowego (rodzaju gazu rozpylającego, wartości napięcia i natężenia) oraz warunków azotowania gazowego (temperatury i składu atmosfery azotującej). Otrzymane warstwy poddano badaniom mikrostrukturalnym oraz badaniom właściwości eksploatacyjnych. Wyniki przedstawiono w rozdziale 5. Omówiono wpływ parametrów rozpylania na mikrostrukturę i morfologię składników strukturalnych warstw azotowanych stali austenitycznej. Przeanalizowano wpływ orientacji krystalograficznej ziaren podłoża na konstytuowanie warstwy zawierającej magnetyczną fazę yN. Porównano wyniki badań do danych literaturowych dotyczących warstw azotowanych jonowo. Efektywność rozpylania jonowego oceniono przez porównanie z innymi metodami aktywacji powierzchni. Określono wpływ warunków obróbki gazowej na budowę fazową oraz kinetykę wzrostu warstw azotowanych. Wyznaczono podstawowe charakterystyki użytkowe otrzymanych warstw azotowanych (twardość, szybkość zużycia ściernego, odporność korozyjna) i porównano je z warstwami azotowanymi w temperaturze powyżej 500°C.

Analiza wyników badań przedstawiona w rozdziale 6. pozwoliła na postawienie hipotezy dotyczącej mechanizmu wzrostu warstwy azotowanej na stali austenitycznej podczas niskotemperaturowego azotowania. Sklasyfikowano typowe warstwy azotowane otrzymywane podczas azotowania stali austenitycznej. Ponadto omówiono praktyczne aspekty wykorzystania niskotemperaturowego azotowania gazowego oraz wskazano podstawowe parametry wpływające na kształtowanie warstwy azotowanej i jej właściwości użytkowych.

Spis treści:

1. Wstęp

2. Studium literaturowe - azotowanie stali austenitycznej

3. Analiza danych literaturowych, cel i zakres pracy

4. Badania własne

5. Wyniki badań

6. Analiza wyników badań

7. Wnioski

Literatura

Niskotemperaturowe azotowanie stali austenitycznej PNPS nr 596

Brak Komentarzy na temat tej książki

REKLAMA
Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.
Copyright © 2003 - 2024