Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
REKLAMA

KSIĄŻKI

Vademecum ochrony przeciwpożarowej

Vademecum ochrony przeciwpożarowej Autor: Laurowski Tadeusz
Data wydania: 2006
Oprawa: miękka
Ilość stron: 158
Wydawnictwo: KaBe
ISBN: 83-89387-31-X

Od autora
1. Ochrona przeciwpożarowa
1.1. Podstawa prawna opracowania
1.2. Pojęcia podstawowe

2. Wymagania techniczne dla budynków

3. Wymagania przeciwpożarowe
3.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia
3.2. Drogi pożarowe
3.3. Wymagania dla instalacji i urządzeń
3.3.1. Instalacja elektryczna i odgromowa
3.3.2. Przewody spalinowe i wentylacyjne
3.4. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
3.4.1. Wymagania ogólne
3.4.2. Czynności zabronione
3.4.3. Oznakowanie bezpieczeństwa
3.4.4. Wymagania w zakresie ewakuacji osób
3.4.5. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
3.4.6. Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe
3.4.7. Wymagania dotyczące użytkowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
3.5. Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo
3.6. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji zakładu
3.6.1. Gaśnice i agregaty gaśnicze
3.6.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
3.6.3. Instalacja elektryczna i odgromowa
3.6.4. Instalacja kominowa i wentylacyjna
3.6.5. Instalacja gazowa
3.6.6. Zbiornik magazynowy tlenu
3.7. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont kapitalny budynków i obiektów budowlanych
3.8. Sposoby zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

4. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
4.1. Alarmowanie
4.2. Ewakuacja osób
4.3. Działania ratownicze
4.4. Współdziałanie kierownictwa zakładu ze strażakiem kierującym działaniami ratowniczymi

5. Środki techniczne do zwalczania pożarów i wybuchów
5.1. Środki gaśnicze
5.1.1. Woda i woda z dodatkami wspomagającymi
5.2. Piany gaśnicze – środki pianotwórcze
5.3. Proszki gaśnicze
5.4. Gazy obojętne (inertne)68
5.2. Urządzenia gaśnicze
5.2.1. Podział i nazwy
5.2.2. Urządzenia zraszaczowe
5.2.3. Urządzenia tryskaczowe
5.2.4. Urządzenia pianowe
5.2.5. Urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla
5.2.6. Urządzenia na parę wodną
5.2.7. Halonowe urządzenia gaśnicze
5.2.8. Proszkowe urządzenia gaśnicze
5.2.9. Urządzenia gaśnicze w obiektach biurowych i użyteczności publicznej
5.3. Podręczny sprzęt gaśniczy
5.3.1. Grupy (podział) pożarów
5.3.2. Typy i oznaczenia gaśnic

6. Znaki bezpieczeństwa
6.1. Ewakuacja
6.3. Fotoluminescencyjny system sterowania ewakuacją

7. Środki ognioochronne

8. Bazy danych o substancjach niebezpiecznych

9. Ograniczanie skutków pożarów
9.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
9.2. Instrukcja technologiczno-ruchowa
9.3. Ramowa instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru
9.4. Wewnętrzne plany ratownicze – planowanie działań w stanie awaryjnym

10. Zadania i organizacja państwowej straży pożarnej
10.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
10.1.1. Struktura organizacyjna

11. Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów
11.1. Podstawowe zasady podtrzymywania życia (PPZ)
11.2. Oparzenia
11.3. Złamania
11.3.1. Rozpoznanie złamania
11.3.2. Ogólne zasady udzielania pomocy
11.3.3. Sposoby unieruchamiania
11.3.4. Złamania unieruchamiane obłożeniem sztywnymi przedmiotami
11.3.5. Złamania unieruchamiane odpowiednim ułożeniem
11.3.6. Złamania unieruchamiane chustami trójkątnymi
11.4. Omdlenia
11.4.1. Pozycja boczna ustalona – sposób ułożenia
11.4.2. Inne ułożenia bezpieczne
11.5. Wstrząs
11.5.1. Wstrząs pokrwotoczny
11.5.2. Wstrząs udarowy
11.5.3. Postępowanie ratownicze
11.6. Zatrucia
11.6.1. Działanie narkotyczne
11.6.2. Działanie duszące
11.6.3. Działanie żrące
11.6.4. Postępowanie ratownicze
Bibliografia

Vademecum ochrony przeciwpożarowej

Brak Komentarzy na temat tej książki

REKLAMA
Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.
Copyright © 2003 - 2021