Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
REKLAMA

KSIĄŻKI

Radiografia złączy spawanych

Radiografia złączy spawanych Autor: Brózda Jerzy, Czuchryj Janusz
Data wydania: 2005
Oprawa: miękka
Ilość stron: 2009
Wydawnictwo: Instytut Spawalnictwa Gliwice
ISBN:

Spis treści

Wprowadzenie

1. Wiadomości podstawowe o budowie materii
1.1. Budowa atomu i współczesny pogląd na budowę materii
1.2. Izotopy i izomery
1.3. Promieniowanie

2. Promieniowanie jonizujące
2.1. Promieniowanie X
2.2. Promieniowanie gamma
2.3. Rozpad pierwiastków promieniotwórczych

3. Jednostki miar promieniowania jonizującego
3.1. Aktywność izotopów promieniotwórczych
3.2. Dawki promieniowania

4. Właściwości promieni X i GAMMA
4.1. Prostoliniowe rozchodzenie się w próżni
4.2. Wywoływanie zjawisk fotochemicznych
4.3. Zjawisko fluorescencji
4.4. Zjawisko jonizacji
4.5. Osłabianie promieni X i gamma przy przejściu przez materię
4.6. Metody detekcji i pomiaru promieniowania X i gamma

5. Aparatura do badań radiograficznych
5.1. Aparaty rentgenowskie
5.1.1. Lampy rentgenowskie
5.1.2. Układy zasilania wysokiego napięcia
5.1.3. Układ sterujący i pomiarowy
5.1.4. Urządzenia pomocnicze
5.1.5. Typy przemysłowych aparatów rentgenowskich
5.1.6. Impulsowe aparaty rentgenowskie
5.2. Akceleratory
5.2.1. Betatron
5.2.2. Akcelerator elektrostatyczny Van de Graaffa
5.2.3. Akcelerator liniowy
5.3. Aparaty gammagraficzne
5.4. Wybór aparatury radiograficznej
5.5. Zasady użytkowania i konserwacji aparatów radiograficznych.

6. Powstawanie obrazu radiograficznego oraz jego jakość
6.1. Powstawanie obrazu i budowa błony radiograficznej
6.2. Krzywa charakterystyczna błony
6.3. Gradient i kontrast radiogramu
6.4. Czułość błony radiograficznej
6.5. Obróbka fotochemiczna błon radiograficznych
6.5.1. Wywoływanie
6.5.2. Przerywanie
6.5.3. Utrwalanie
6.5.4. Płukanie końcowe
6.5.5. Suszenie błon
6.5.6. Wpływ wywoływania na krzywą charakterystyczną błony radiograficznej
6.5.7. Automatyczna obróbka fotochemiczna błon radiograficznych
6.5.8. Wady błon radiograficznych i przyczyny ich powstawania
6.6. Klasyfikacja systemów błony dla radiografii przemysłowej
6.7. Powstawanie obrazu radiograficznego i wskaźnik kontrastu
6.8. Okładki wzmacniające stosowane w radiografii przemysłowej
6.8.1. Okładki metalowe
6.8.2. Okładki fluorescencyjne
6.8.3. Okładki fluorometalowe
6.9. Jakość obrazu radiograficznego i widoczność szczegółów
6.9.1. Czułość kontrastu
6.9.2. Ostrość obrazu
6.9.2.1. Nieostrość geometryczna
6.9.2.2. Nieostrość wewnętrzna
6.9.2.3. Całkowita nieostrość

7. Techniki specjalne w badaniach radiologicznych
7.1. Technika wielu błon
7.2. Określanie głębokości zalegania wady
7.3. Tomografia przemysłowa
7.4. Radioskopia w czasie rzeczywistym
7.4.1. Fluoroskopia
7.4.2. Elektroniczny wzmacniacz obrazu
7.4.3. Układ z kamerą i komputerowym przetwarzaniem obrazu radioskopowego

8. Ochrona radiologiczna przy stosowaniu promieniowania jonizującego
8.1. Biologiczne działanie promieniowania jonizującego na żywe komórki
8.2. Wpływ małych dawek promieniowania jonizującego na organizm człowieka
8.3. Dawki graniczne promieniowania jonizującego
8.4. Ochrona radiologiczna osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
8.5. Nabywanie i użytkowanie źródeł promieniowania jonizującego
8.5.1. Aparaty rentgenowskie
8.5.2. Defektoskopy izotopowe
8.6. Rola inspektora ochrony radiologicznej
8.7. Zdarzenie radiacyjne
8.8. Sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym
8.8.1. Kontrola dozy metryczna
8.8.2. Obliczanie dopuszczalnego czasu narażenia na promieniowanie jonizujące i bezpiecznej odległości od źródła promieniowania oraz osłon ruchomych
8.9. Inne zagadnienia z zakresu przestrzegania warunków bhp przy wykonywaniu badań radiograficznych

9. Badania radiologiczne złączy spawanych według normy PN-EN 1435
9.1. Normy związane
9.2. Definicje
9.3. Zakres zastosowania
9.4. Klasyfikacja technik radiograficznych
9.5. Przygotowanie powierzchni i faza wytwarzania
9.6. Umiejscowienie spoiny na radiogramie
9.7. Identyfikacja radiogramów i znakowanie obiektu
9.8. Nakładanie się błon
9.9. Wskaźniki jakości obrazu
9.10. Ocena jakości obrazu
9.11. Układy badań
9.12. Wybór napięcia lampy promieniowania rentgenowskiego dla źródeł do 500 kV
9.13. Wybór źródeł promieniowania gamma i źródeł promieniowania X o energii powyżej l MeV
9.14. Systemy błon i okładek
9.15. Ustawienie wiązki promieniowania
9.16. Zmniejszenie wpływu promieniowania rozproszonego
9.17. Odległość źródła od obiektu
9.18. Obszar pojedynczego naświetlania
9.19. Gęstość optyczna radiogramu
9.20. Obróbka fotochemiczna błon
9.21. Warunki przeglądania radiogramów
9.22. Protokół badania
9.23. Klasyfikacja personelu badań radiograficznych
9.24. Instrukcja badania radiograficznego

10. Podstawy oceny jakości złączy spawanych na podstawie radiogramów

11. Przykłady uszczelnień i obliczeń stosowanych w radiografii złączy spawanych

12. Pytania kontrolne

13. Wykaz wykorzystanych norm i przepisów

13.1. Normy
13.2. Przepisy

14. Literatura

Radiografia złączy spawanych

Brak Komentarzy na temat tej książki

REKLAMA
Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.
Copyright © 2003 - 2024