Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
REKLAMA

KSIĄŻKI

Metaloznawstwo

Metaloznawstwo Autor: Głowacka Maria
Data wydania: 1996
Oprawa: miękka
Ilość stron: 383
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
ISBN: 83-86537-39-6

Spis treści:

Przedmowa do wydania trzeciego
Wstęp do wydania pierwszego

1. Ogólna charakterystyka metaloznawstwa (Stanisław Butnicki)

2. Wybrane zagadnienia z fizyki metali
2.1. Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków (Zbigniew Zaczek)
2.2. Siły międzyatomowe i międzycząsteczkowe
2.3. Struktura krystaliczna metali (Joanna Hucińska)
2.3.1. Kryształy
2.3.2. Sieć przestrzenna — pojęcia podstawowe
2.3.3. Wskaźnikowanie elementów sieci przestrzennej
2.3.4. Podstawowe rodzaje sieci przestrzennej metali
2.3.5. Alotropia metali
2.3.6. Anizotropia struktury metali
2.4. Wady budowy sieci krystalicznej (Stanisław Rymkiewicz)
2.4.1. Systematyka wad budowy sieci krystalicznej
2.4.2. Defekty elektronowe
2.4.3. Zaburzenia pozycji rdzeni atomowych
2.4.4. Defekty układu atomów w strukturze krystalicznej
2.4.5. Wpływ defektów na własności metali
2.5. Krystalizacja (Janusz Ćwiek)
2.5.1. Mechanizm krystalizacji metali
2.5.2. Mechanizm krystalizacji stopów
2.5.3. Struktura pierwotna

3. Odkształcenie i rekrystalizacja metali (Zbigniew Zaczek)
3.1. Ogólne pojęcie odkształcenia plastycznego
3.1.1. Odkształcenie plastyczne monokryształów
3.1.2. Odkształcenie metali polikrystalicznych
3.1.3. Odkształcenie przy pełzaniu i zmęczeniu
3.2. Rekrystalizacja metali

4. Struktura stopów (Waldemar Serbiński)
4.1. Fazy i struktury stopów dwuskładnikowych
4.2. Stopy trójskładnikowe

5. Badania struktury
5.1. Badania struktury krystalicznej metali metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich (Jerzy Łabanowski)
5.2. Metody dyfrakcyjne
5.3. Badania mikroskopowe (Andrzej Degórski)
5.4. Mikroskopia elektronowa transmisyjna (Jan Stryjewski)
5.5. Elektronowy mikroskop skaningowy i mikroanaliza (Tadeusz Jankowski)

6. Badania własności mechanicznych metali (Zbigniew Zaczek)
6.1. Próby statyczne
6.2. Próby dynamiczne
6.3. Badania metali na zmęczenie

7. Mechanizmy zniszczenia
7.1. Rodzaje złomu (Stanisław Butnicki)
7.1.1. Zarodkowanie pęknięć
7.1.2. Warunki rozprzestrzeniania się pęknięć w materiałach kruchych
7.1.3. Warunki rozprzestrzeniania się pęknięć w materiałach sprężysto-plastycz-nych
7.1.4. Kruche pękanie materiałów sprężysto-plastycznych
7.1.5. Elementy mechaniki pękania
7.1.6. Znaczenie badań materiałów metodami mechaniki pękania
7.2. Zniszczenie metali przez korozję (Waldemar Serbiński)
7.2.1. Rodzaje korozji w zależności od środowiska
7.2.2. Rodzaje korozji w zależności od obrazu zniszczeń korozyjnych
7.2.3. Zapobieganie korozji ogólnej i galwanicznej
7.3. Niszczenie metali w wyniku kawitacji (Joanna Hucińska)
7.3.1. Zjawisko kawitacji. Mechanizm niszczenia kawitacyjnego
7.3.2. Urządzenia do wytwarzania kawitacji i badania próbek materiałów
7.3.3. Przebieg erozji kawitacyjnej w czasie. Wskaźniki odporności kawitacyjnej
7.4. Ścieranie (Andrzej Degórski)
7.5. Pitting

8. Stopy żelaza z węglem (Tadeusz Krzysztofowicz)
8.1. Żelazo
8.2. Węgiel w stopach żelaza
8.3. Układ żelazo-węgiel
8.4. Stale
8.5. Staliwa
8.6. Żeliwa

9. Podstawy obróbki cieplnej metali i stopów - wyżarzanie (Maria Głowacka, Zbigniew Królikowski)
9.1. Pojęcia podstawowe obróbki cieplnej
9.2. Przemiany przy nagrzewaniu i powolnym chłodzeniu stali
9.3. Wyżarzanie

10. Podstawy obróbki cieplnej - hartowanie i odpuszczanie oraz przesycanie i starzenie (Maria Głowacka, Zbigniew Królikowski)
10.1. Wpływ chłodzenia na przemiany austenitu
10.2. Martenzyt
10.3. Bainit
10.4. Wykresy CTP
10.5. Rodzaje hartowania
10.6. Hartowność stali
10.7. Przemiany zahartowanej stali podczas nagrzewania
10.8. Rodzaje odpuszczania
10.9. Przesycanie i starzenie

11. Obróbka cieplno-chemiczna (Zbigniew Królikowski)
11.1. Podstawy obróbki cieplno-chemicznej
11.2. Nawęglanie
11.3. Azotowanie
11.4. Nawęglanie i azotowanie przeprowadzane łącznie

12. Stale stopowe (Maria Głowacka)
12.1. Wpływ dodatków stopowych na przemiany alotropowe żelaza i układ Fe-Fe3C
12.2. Fazy występujące w stalach stopowych
12.3. Wpływ pierwiastków stopowych na procesy obróbki cieplnej stali
12.3.1. Tworzenie i ujednorodnianie austenitu w stali stopowej
12.3.2. Przemiany przechłodzonego austenitu w stali stopowej
12.3.3. Hartowność stali stopowych
12.3.4. Przemiany podczas odpuszczania stali stopowych
12.4. Stale stopowe konstrukcyjne (Stanisław Butnicki)
12.5. Stale narzędziowe (Andrzej Degórski)
12.5.1. Stale narzędziowe węglowe
12.5.2. Stale narzędziowe stopowe
12.6. Stale stopowe o szczególnych własnościach
12.6.1. Stale odporne na korozję
12.6.2. Stale żaroodoprne
12.6.3. Stale odporne na ścieranie
12.6.4. Stale o specjalnych własnościach magnetycznych

13. Miedź i jej stopy (Joanna Hucińska)
13.1. Miedź
13.2. Mosiądze
13.3. Brązy
13.4. Miedzionikle
13.5. Mosiądze wysokoniklowe

14. Aluminium i jego stopy (Waldemar Serbiński)
14.1. Aluminium
14.2. Stopy aluminium
14.2.1. Odlewnicze stopy aluminium
14.2.2. Stopy aluminium do przeróbki plastycznej
14.3. Obróbka cieplna stopów aluminium
14.3.1. Utwardzanie wydzieleniowe
14.3.2. Obróbka cieplno - mechaniczna
14.3.3. Wyżarzanie
14.4. Zastosowanie stopów aluminium

15. Magnez i jego stopy (Tadeusz Krzysztofowicz)
15.1 Magnez
15.2. Stopy magnezu

16. Nikiel i jego stopy (Tadeusz Krzysztofowicz)
16.1. Nikiel
16.2. Stopy niklu

17. Stopy łożyskowe (Maria Głowacka, Tadeusz Krzysztofowicz)
17.1. Stopy łożyskowe cyny
17.2. Stopy łożyskowe ołowiu
17.3. Wielowarstwowe łożyska ślizgowe

18. Tytan i jego stopy (Tadeusz Krzysztofowicz)
18.1. Tytan
18.2. Stopy tytanu
18.3. Obróbka cieplna stopów tytanu

19. Stopy na termopary (Tadeusz Krzysztofowicz)

Literatura

Metaloznawstwo

Brak Komentarzy na temat tej książki

REKLAMA
Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.
Copyright © 2003 - 2024